WPG Uitgevers België is een breed gesitueerde uitgeverij in Vlaanderen die ontspanning en literatuur biedt aan volwassen en jonge lezers. WPG Uitgevers België biedt onderdak aan de marketingorganisatie voor alle WPG-uitgeefproducten op de Vlaamse markt en aan de Vlaamse uitgeverijen Standaard Uitgeverij en Manteau.

WPG Uitgevers België staat ook in voor de promotie en de verkoop op de Belgische markt van de titels van A.W. Bruna Uitgevers, Querido Kind, Leopold, Ploegsma, De Bezige Bij, Thomas Rap, Zwijsen Algemeen, Zwijsen.be, Prometheus, Bert Bakker, Unieboek/Het Spectrum, Nieuw Amsterdam en Memphis Belle.

WPG Uitgevers België beperkt zijn actieterrein niet louter tot verkoop en distributie van de WPG-producten, maar neemt de marketingfunctie in de ruime zin van het woord waar. Dit houdt in dat ook marktonderzoek en het formuleren van behoeften en potentieel van de Vlaamse markt in de diverse productensegmenten tot de verantwoordelijkheid van WPG Uitgevers België behoort.

Volg WPG Uitgevers België op Facebook >

Lees méér van WPG